Portfolio

Stichting OpKracht te Lunteren – dienstverlening aan mantelzorgers
Werkzaamheden: Planvorming fondsenwerving

VIP Gouda te Gouda – gemeentelijke dienst voor vrijwilligerswerk
Werkzaamheden: Advisering Fondsenwerving Vrijwilligersorganisaties

Stichting Teletrust te Den Haag – telefonische dienstverlening met vrijwilligers
Werkzaamheden: Fondswervingsactie Inrichtingsmateriaal

Hart voor Woerden – welzijnsactiviteiten in Woerden                                     Werkzaamheden: Workshop Fondsenwerving 

Mentorschap Nederland – belangenorganisatie
Werkzaamheden: Fondsenwerving Projecten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *