Fondsenwerving

Organisaties zijn niet statisch en moeten zich voortdurend vernieuwen.

Vaak ontstaan nieuwe ideeën in de dagelijkse praktijk. Het is jammer als zo’n goed idee op de plank blijft liggen, omdat de tijd en het geld voor de uitvoering ontbreken. Geldgebrek is voor veel organisaties een belemmering om met een goed idee daadwerkelijk aan de slag te gaan. Tegelijkertijd zijn er in Nederland honderden subsidiegevers, maatschappelijke fondsen, sponsoren en andere financiers, die graag in maatschappelijke projecten willen investeren. Veel organisaties vinden het echter lastig om hun projectideeen om te zetten in doordachte projectplannen en hebben bovendien moeite met het vinden van de juiste financiers.

Rotor Communicatie is bekend met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van welzijn en zorg en heeft succesvolle ervaringen met het werven van geld bij fondsen, sponsoren en andere financiers. Wij zetten die kennis voor u in en helpen u om tot fondswaardige projectvoorstellen te komen. Voor de uitvoering van een maatschappelijk relevant project of voor de inrichting van een nieuwe accommodatie of aanschaf van materialen. Ook voor een strategisch fondsenwervingsplan voor de langere termijn bent u bij ons aan het goede adres.

Uitgangspunt is en blijft dat u zelf het initiatief houdt en als opdrachtgever ten alle tijde verantwoordelijk blijft voor uw eigen project.

Rotor Communicatie kan u adviseren bij:

 • het bespreken van uw ideeën op financiële haalbaarheid
 • het schrijven van een aansprekend projectvoorstel met begroting en dekkingsplan
 • het inventariseren van passende fondsen en andere financiers, waar het projectplan kan worden ingediend
 • het begeleiden van de projectaanvragen bij deze fondsen

Aan het eerste kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. In dit gesprek wordt nagegaan of samenwerking met Rotor Communicatie aan de orde is. Vervolgens wordt schriftelijk vastgelegd welke taken en hoeveel begeleidingstijd aan een project worden besteed.

10 Tips voor fondsenwerving:

 1. Maak het project zo concreet mogelijk voor fondsen, sponsoren en andere financiers
 2. Zorg dat het financieringsverzoek er verzorgd uitzien.
 3. Maak een inzichtelijke projectbegroting en een dekkingsplan.
 4. Communiceer helder naar de financier, waarom steun zo belangrijk is voor dit project.
 5. Ga bij sponsoring altijd uit van de missie van het bedrijf en beschrijf hoe het project daarop aansluit.
 6. Koppel altijd terug naar de financier wat er met de financiële bijdrage is gebeurd.
 7. Houd financiers op de hoogte van de voortgang en afronding van het project.
 8. Sponsoring in natura is ook een vorm van geven en een goede optie voor sommige bedrijven.
 9. Bedenk wat je de financier als tegenprestatie kunt bieden.
 10. Maak de resultaten van het project bekend naar financiers.

Meer informatie?

Neem voor aanvullende informatie of voor een oriënterend gesprek contact op met Jan Rutten van Rotor Communicatie te Gouda.

E-mail: info@rotorcommunicatie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *